Barcelona [EURECAT]

Contacte:
Daniel Raya
daniel.raya@eurecat.org


Busquem professors amb bons coneixements i experiència docent i experiència laboral en un o més d’aquests 4 camps de coneixement:

  • Desenvolupament Front end amb Javascript i Angular
  • Desenvolupament Front end amb Javascript i React
  • Programació en Java
  • Programació en .Net

Resum del que busquem que aporti un professor per aquest projecte:

Una combinació d’aquests factors:

– Experiència com a formador contrastada, idealment un mínim de 1000 hores durant els últims 5 anys.

– Experiència laboral en el camp específic del lloc de treball de idealment més de 3 anys.

– Formació acadèmica: Idealment amb titulació de grau.

En tots 3 factors es valora molt positivament si l’experiència o la formació esta per sobre d’aquests valors.

Característiques generals de la contractació:

  • El projecte començaria a Gener del 2021, però necessitem tenir feta una preselecció de candidats a inicis de setembre.
  • Intensitat: Inicialment, 20 hores setmanals.
  • Retribució molt competitiva, en funció de la experiència.
  • Contracte d’obra i servei.