30 octubre, 2016

ATI Jobs

ATI Jobs es la Bolsa de Trabajo propia de ATI donde se recogen las demandas o solicitudes de profesionales por parte de empresas relacionadas con el Sector TIC.

Ya sea a través de la intranet, o bien mediante notificaciones por @email, los Socios de ATI tienen preferencia en el conocimiento de las nuevas solicitudes de profesionales que llegan regularmente.

A continuación, se listan algunas de las ofertas que, tras la revisión de los Socios interesados, se publican de manera abierta para el resto de los visitantes de la web.


17

Sep 20

Arquitecte/a de solucions per projectes d’innovació d’intel·ligència artificial

Barcelona [Fundació TIC Salut Social]

Contacte:
secretaria@ticsalutsocial.cat


La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona una persona per a ocupar un lloc d’arquitecte/a de solucions per projectes d’innovació d’intel·ligència artificial, per vacant.

Requisits:
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
– Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Bioinformàtica o Matemàtiques.
– Nivell C1 de llengua catalana.
– Nivell B2 llengua Anglesa.
– Haver cursat formacions amb un còmput total mínim de 100 hores en l’àrea de la Intel·ligència Artificial(IA).

Funcions:
Funcions de suport a la Fundació TIC Salut Social a projectes d’innovació en l’àrea d’Intel·ligència artificial a salut, i especialment les següents:

 • Gestionar els requeriments no funcionals i la definició d’arquitectura de software
 • Seleccionar la tecnologia a aplicar seguien els procediments establerts per l’àrea d’ IA
 • Definir les accions de millora continua d’arquitectura del sistema
 • Documentar i comunicar les definicions i disseny dels sistemes
 • Comprovar i validar l’arquitectura de software
 • Donar suport a la definició de patrons de desenvolupament de solucions
 • Elaborar i gestionar els procediments d’incorporació de solucions al sistemes de salut

Aspectes a valorar: Experiència de 2 anys en posició i tasques similars.


Forma d’ocupació del lloc: Adscripció provisional o contracte laboral temporal.
Procés de selecció: La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
La convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut Social. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina.

Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 1 d’octubre de 2020, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-209-20.

4

Sep 20

Professors IT

Barcelona [EURECAT]

Contacte:
Daniel Raya
daniel.raya@eurecat.org


Busquem professors amb bons coneixements i experiència docent i experiència laboral en un o més d’aquests 4 camps de coneixement:

 • Desenvolupament Front end amb Javascript i Angular
 • Desenvolupament Front end amb Javascript i React
 • Programació en Java
 • Programació en .Net

Resum del que busquem que aporti un professor per aquest projecte:

Una combinació d’aquests factors:

– Experiència com a formador contrastada, idealment un mínim de 1000 hores durant els últims 5 anys.

– Experiència laboral en el camp específic del lloc de treball de idealment més de 3 anys.

– Formació acadèmica: Idealment amb titulació de grau.

En tots 3 factors es valora molt positivament si l’experiència o la formació esta per sobre d’aquests valors.

Característiques generals de la contractació:

 • El projecte començaria a Gener del 2021, però necessitem tenir feta una preselecció de candidats a inicis de setembre.
 • Intensitat: Inicialment, 20 hores setmanals.
 • Retribució molt competitiva, en funció de la experiència.
 • Contracte d’obra i servei.

27

Ago 20

Responsable d’Informàtica de Centre

Barcelona [Fundació Collserola]

Contacte:
Mónica Merino Jiménez
mmerinoj@fundaciocollserola.cat


Realitzar les tasques de l’àmbit informàtic sota la seva responsabilitat, garantint el correcte funcionament i l’optimització dels recursos informàtics de Centre.

Donar suport i assessorament als professionals del Centre en temes informàtics i tecnològics.

Funcions:

– ADMINISTRAR, CONFIGURAR I PROGRAMAR: Dur a terme tasques de programació, configuració i administració de servidors, xarxes, eines, plataformes i aplicacions.

– INSTAL·LAR I REPARAR: Realitzar feines de posada en marxa i manteniment dels equips i sistemes informàtics.

– VETLLAR PER LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES: Acomplir i garantir les mesures relatives a la seguretat i la protecció de dades.

– ASSESSORAR I CAPACITAR: Acompanyar professionals en l’ús de TIC/TAC i implementar docència amb l’alumnat.

– TREBALLAR EN XARXA: Col·laborar amb diferents departaments de la Fundació i del Grup en temes informàtics.


Requisits:

– Coneixement del català, castellà. Nivell C1 (usuari/ària competent) en comprensió i parla i sobretot escriptura.

– Coneixement de l’anglès. Nivell B1 (usuari/ària independent) sobretot en comprensió lectora.

– Coneixements d’administració de servidors i xarxes informàtiques.

– Coneixement i ús avançat d’eines ofimàtiques.

– Tècniques de reparació i instal·lació d’equips informàtics.

– Llenguatges de programació.

– Tècniques de relació d’ajuda.

– Tècniques didàctiques.

– Coneixement de normativa bàsica i legislació aplicable en l’àmbit informàtic.


Formació Requerida:
S’ha d’acreditar estar en disposició d’una, o més d’una, de les següents titulacions:

 • Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, etc.
 • Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit de la Informàtica.
 • Cap o Màster de formació de professorat (valorable).

Formació complementària:
Es valora haver realitzat formació en alguna de les següents àrees:

 • Idiomes: Català, castellà i anglès.
 • Formació tècnica: Titulacions, capacitacions, formacions, cursos, etc. relacionats amb les tecnologies de la informació.
 • TAC: Noves tecnologies aplicades al món educatiu, Programació, Robòtica…
 • Docència: Formació de formadors.

Experiència:
Valorable disposar de pràctica professional des de diferents perspectives:

 • Bagatge en programació i administració de xarxes, entorns web i eines ofimàtiques.
 • Funcions d’instal·lació, assemblatge i reparació d’equips informàtics.
 • Valorable l’experiència en docència: formació de formadors i/o alumnat.

S’ofereix:

Contractació: Substitució.

Jornada:           Completa, 40 hores/setmanals.

Incorporació:  Immediata.

Horari:             Dilluns a divendres, distribució a determinar.

Ubicació:         Escola Ramon Fuster, Bellaterra.

Salari:              Segons conveni.


Indicacions per a les candidatures:

– Enviament CV: mmerinoj@fundaciocollserola.cat (assumpte: Ref: Resp. Informàtica)

– Termini presentació candidatures: màxim dia 13/09/2020

– Procés Selecció: Setembre

– Requeriment CV: Demanem que en les candidatures hi constin demostracions, mitjançant exemples concrets, que es compleix amb els requisits competencials especificats (Ex.: CV format Europass, adjuntar dossier de docència…). Només valorarem les candidatures que compleixin el perfil i requisits descrits a l’oferta;per aquest motiu, les persones interessades han de presentar el seu CV en format de competències assegurant un ajust mínim del 60%.


21

May 20

Security Engineer

Granada [Unit4]

Contact:
Marina Fernández Aizpitarte
marina.fernandez.aizpitarte@unit4.com


As a Security Operations Engineer you will be responsible for security measures for the protection of computer systems, networks and information and develop technical solutions and new security tools to help mitigate security vulnerabilities. 

What you will do 
– Identify and define system security requirements 
– Design system security architecture and develop detailed security designs 
– Monitor security events and vulnerabilities and act upon them with Microsoft Defender ATP 
– Study the overall threat landscape and how it applies to business operations and personnel, and customers 
– Proactively assesses potential items of risk and opportunities of vulnerability in company’s services and infrastructure 
– Assist to drive compliance against company security standards 
– Conduct research on emerging products, services, protocols, and standards relative to the information security arena 

Who are you 
We’re looking for people with the right attitude. A desire to learn and grow. We want great people who want to be part of great teams. Both graduates and experienced professionals are welcome to apply.  
– ICT related Bachelor level of knowledge and experience working with Azure services 
– 4+ years of relevant work experience information security, compliance, risk management, and cloud technology; 
– Strong communication skills and fluent in English (verbal and written) 
– Knowledge of mandatory access controls for LWindows; 
– Baseline competency in administration of Azure services 
– Technical understanding of TCP/IP, HTTP, HTML, CSS, JavaScript, and other technologies involved in delivering sophisticated web services; 
– Knowledge of information security disciplines such as intrusion detection system (IDS) monitoring, incident response, information assurance, computer security best practices, system hardening, vulnerability assessment, vulnerability management, antivirus, firewalls, and techniques for analyzing TCP/IP network traffic and event logs is preferred; 
– Experience with IDS software, vulnerability assessment tools such as Qualys/Microsoft ATP, network analysis / sniffer tools such as Ethereal/WireShark, and policy management is an advantage. 
– Be flexible for work which requires to be done outside of office hours and weekend on-call supports.

We offer
A chance to participate in the development of a leading global software firm. You have the opportunity to work within an organization, that gives you the freedom and autonomy to be successful. An attractive salary while working in a challenging international environment with enthusiastic colleagues who like to learn from each other. 

At Unit4 we invest in your personal and professional growth. We don’t focus on how many days you work, we trust you on delivering results – thus, we have an unlimited vacation policy. In addition, you can continue to grow your career into other positions and for example handle the cloud environments for our customers based on Azure infrastructure.

There is also time for you to have fun participating in social events organized by our Unit4Fun group, time for solidarity causes with our Unit4Cares group, time for sports with Unit4Moves and time to be conscious about the role of women in technology with our Business Women Network.

23

Mar 20

Arquitecto de Software con Discapacidad

Madrid [ BeDistic ]

Contacto:
Israel Vilches
rrhh@bedistic.com


Funciones:

– Definir la Arquitectura aplicativa basándose en los estándares utilizados por el cliente.
– En el ámbito de proyectos participará desde las fases iniciales aportando soluciones de arquitectura, toma de requisitos y supervisión de la calidad de los desarrollos durante todo el ciclo de vida del proyecto.
– Soporte a los proveedores y a los equipos de negocio durante la realización de los proyectos.

Requisitos:

– Estar en posesión del certificado de discapacidad de más del 33%.
– Estudios superiores: Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Industriales.
– Experiencia acreditable de al menos 4-5 años como Desarrollador y 2 años como mínimo como Arquitecto Software.
– Trabajo en equipo, deberá interactuar con múltiples departamentos dentro de Sistemas de IT e internamente en Arquitectura.
– Alta capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio.
– Definición de Arquitecturas empresariales en empresas de gran volumen.
– Conocimientos de Arquitectura Java EE y Frameworks de Desarrollo (ExtJS, Angular, Bootstrap, React, Hibernate, Spring, Spring MVC).
– Definición de Arquitecturas basadas en servicios, experiencia en entornos empresariales basados en Microservicios.
– Metodologías ágiles.

Se valorará positivamente la experiencia en:
– Conocimiento de herramientas de Integración Continua (Git, Jira, Jenkins, …).
– Utilización de plataformas Cloud y DevOps.

¿Qué ofrecemos?

– Ambiente de trabajo inmejorable.
– Plan de carrera en la compañía.
– Contrato indefinido.
– Remuneración según valía.


13

Mar 20

DevOps Engineer con Discapacidad – Banco Santander

Madrid [ BeDistic ]

Contacto:
Israel Vilches
rrhh@bedistic.com


Forward-thinking with an eye on the future.
A demonstrated ability to think strategically.
You demand high performance from yourself and your teams.
Adaptable to a changing and fast paced environment.
Always remain calm under pressure.
Professional and courteous in all interactions.
Excellent written, verbal and organizational skills.
Disability certificate of more than 33%.
English level: B2 or C1.

Requisitos:

– 3+ years’ relevant experience in DevOps leadership.
– 3+ years’ hands on experience with automation/DevOps activities.
– Extensive experience with building mobile applications (iOs & Android).
– Extensive experience with building web application (FrontEnds & Backends).
– Extensive experience with automation using scripting languages, such as Perl, Python, Ruby, and/or Bash as well as configuration of infrastructure with code automation (e.g. Attlasian tools, Ansible, Puppet, Chef).
– Experience with version control software and job execution tools, preferably Git and Jenkins.
– Experience with Application Logging, Monitoring, Performance Management.
– Strong understanding of continuous integration/delivery practices and other DevOps concepts.
– Experience with cloud platforms, virtualization platforms and containers, such as AWS, Azure, Docker, VMWare/VSphere.
– Experience with web application environments, such as TCP/IP, SSL/TLS, HTTP, DNS, routing, load balancing, CDNs, etc.

¿Qué ofrecemos?

– The general work standard is 3 contact days and 2 teleworking days, although this proportion may vary depending on the work team.
– 40 hours per week. Fridays and summer time 8:00 am to 3:00 pm.
– Amaizing retributional package.

13

Mar 20

Mobile Solution Architect con Discapacidad

Madrid [ BeDistic ]

Contacto:
Israel Vilches
rrhh@bedistic.com


Forward-thinking with an eye on the future.
A demonstrated ability to think strategically.
You demand high performance from yourself and your teams.
Adaptable to a changing and fast paced environment.
Always remain calm under pressure.
Professional and courteous in all interactions.
Excellent written, verbal and organizational skills.
Disability certificate of more than 33%.
English level: B2 or C1.

Requisitos:

– Knowledge of mobile development technologies for both Android and iOS:
– Kotlin and Swift programming languages.
– Android and iOS SDKs.
– Android Studio and Xcode IDEs, MVVM and VIP architecture patterns, etc.
– Experience working with Agile methodologies and tools (JIRA).
– Capacity to understand the needs and motivations of different teams and identify possible help that can be provided (with regard to mobile architecture and tooling).
– Experience with DevOps and ALM tools and processes such as Git, Jenkins, etc.

¿Qué ofrecemos?

– The general work standard is 3 contact days and 2 teleworking days, although this proportion may vary depending on the work team.
– 40 hours per week. Fridays and summer time 8:00 am to 3:00 pm.
– Amazing retributional package.

13

Mar 20

Desarrolladores Senior Android con Discapacidad

Madrid [ BeDistic ]

Contacto:
Israel Vilches
rrhh@bedistic.com


Forward-thinking with an eye on the future.
A demonstrated ability to think strategically.
You demand high performance from yourself and your teams.
Adaptable to a changing and fast paced environment.
Always remain calm under pressure.
Professional and courteous in all interactions.
Excellent written, verbal and organizational skills.
Disability certificate of more than 33%.
English level: B2 or C1.

Requisitos:

– Needed Frameworks in importance order: Android Studio, Git, Google support library: (RecyclerView, Toolbar, Coordinator Layout), JSON and XML Parser.
– Java.

Other valuable experiences:
– SOLID principles.
– Application distribution (HockeyApp, Google Play)
– Dependency injection (Dagger)
– Unitary test & Instrumentation test.
– Architectural knowledge like MVC, MVP, MVVM, Clean arquitecture.
– Continuous integration (Jenkins, CircleCI, Travis)
– Gradle.
– Agile/Scrum methodology.

¿Qué ofrecemos?

– The general work standard is 3 contact days and 2 teleworking days, although this proportion may vary depending on the work team.
– 40 hours per week. Fridays and summer time 8:00 am to 3:00 pm.
– Amazing retributional package.

13

Mar 20

Desarrolladores Senior iOS con Discapacidad

Madrid [ BeDistic ]

Contacto:
Israel Vilches
rrhh@bedistic.com


Forward-thinking with an eye on the future.
A demonstrated ability to think strategically.
You demand high performance from yourself and your teams.
Adaptable to a changing and fast paced environment.
Always remain calm under pressure.
Professional and courteous in all interactions.
Excellent written, verbal and organizational skills.
Disability certificate of more than 33%.
English level: B2 or C1.

Requisitos:

– +3 years demonstrable experience Swift developing.
– Patterns and architectures: VIPER, MVVM, CLEAN.
– Smooth operation of the builder interface: Auto Layout, Size Classes, Stack View.
– GIT Smooth operation: (Branch, pull request, code review).

Other valuable experiences:
– Rx Cocoa (Reactive Cocoa).
– Frameworks development experience.
– TDD experience.
– Agile/Scrum methodology.

¿Qué ofrecemos?

– The general work standard is 3 contact days and 2 teleworking days, although this proportion may vary depending on the work team.
– 40 hours per week. Fridays and summer time 8:00 am to 3:00 pm.
– Amazing retributional package.

11

Mar 20

Tècnic Departament de Sistemes

Barcelona [ ITeC – Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ]

Contacte:
Ester Oliva
personal@itec.cat
93 309 34 04

Requisits:

Cerquem una persona amb la formació següent:
– Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes, Graduat en Informàtica de Sistemes,
– Enginyeria tècnica de Telecomunicacions amb especialitat en sistemes de telecomunicació o similar.

Coneixements:

– Idiomes: Català i Castellà, Anglès imprescindible coneixements a nivell tècnic.
– Interès en les millores tecnològiques; capacitat d’estar al dia d’aquestes millores.
– Empatia a l’hora de treballar amb els seus clients (normalment interns).
– Capacitat de comunicació.
– Mentalitat de prevenció per minimitzar els problemes sobrevinguts.
– Organitzat i amb capacitat de planificar la seva feina dintre de les possibilitats.

Funcions a realitzar:

Instal·lar, configurar, monitoritzar i mantenir els sistemes informàtics, xarxes locals, serveis d’internet i aplicacions de servei d’acord amb les normes i directrius establertes pels procediments i instruccions de treball interns i seguint les pautes de seguretat necessàries per a la màxima fiabilitats i rendibilitat del Sistema.

Experiència:

Es valorarà una experiència prèvia demostrable de 2 anys.

S’ofereix:

– Retribució en funció de l’experiència i aptituds del candidat/-a.
– Jornada de 40 hores setmanals.